Messages

PagesMy Pages
PHP: printf() function

PHP: printf() function

چرا طراحی مهم است؟

چرا طراحی مهم است؟

Why is Responsive Design So Important?

Why is Responsive Design So Important?

آیا طراحی رسپانسیو سایت برای تجارت شما مهم است؟

آیا طراحی رسپانسیو سایت برای تجارت شما مهم است؟

Is responsive web design crucial to your business?

Is responsive web design crucial to your business?

What a Blog Can Do For Your Small Business / viraweb123

What a Blog Can Do For Your Small Business / viraweb123

What a Blog Can Do For Your Small Business

What a Blog Can Do For Your Small Business

PHP Enums

PHP Enums

سئو سایت با طراحی یک استراتژی حرفه‌ای برای تولید محتوا

سئو سایت با طراحی یک استراتژی حرفه‌ای برای تولید محتوا

PHP RabbitMq: Getting Start

PHP RabbitMq: Getting Start

SEO content strategy: How to grow visits by 300% in one year

SEO content strategy: How to grow visits by 300% in one year

سئو سایت به طبیعی ترین روش ممکن

سئو سایت به طبیعی ترین روش ممکن

سئوی بهتر سایت در طراحی / ویراوب123

سئوی بهتر سایت در طراحی / ویراوب123

TinyMCE: Quick start

TinyMCE: Quick start

Does Flexbox Have a Performance Problem?

Does Flexbox Have a Performance Problem?

سلسله مراتب نیازهای فنی seo

سلسله مراتب نیازهای فنی seo

The technical SEO hierarchy of needs

The technical SEO hierarchy of needs

React vs. Angular

React vs. Angular

10 استراتژی برای بازاریابی تجارت آنلاین شما

10 استراتژی برای بازاریابی تجارت آنلاین شما

10 Strategies for Marketing Your Business Online

10 Strategies for Marketing Your Business Online

بازاریابی وبلاگ:چیست و چگونه می توان آن را انجام داد

بازاریابی وبلاگ:چیست و چگونه می توان آن را انجام داد

Blog Marketing: What Is It and How to Do It

Blog Marketing: What Is It and How to Do It

Responsive iframe widget

Responsive iframe widget

10 مزیت و معایب خرید آنلاین

10 مزیت و معایب خرید آنلاین

Top 10 Benefits of Online Shopping (and 10 Disadvantages)

Top 10 Benefits of Online Shopping (and 10 Disadvantages)

5 کار پس از ایجاد وب سایت

5 کار پس از ایجاد وب سایت

5 Things to Do After You've Built a Website

5 Things to Do After You've Built a Website

9 Ways To Improve the SEO of Every Website You Design

9 Ways To Improve the SEO of Every Website You Design

چگونه وب‌سایتی طراحی کنیم که قوانین سئو در آن رعایت شده باشد تا رتبه‌ی خوبی کسب کند؟

چگونه وب‌سایتی طراحی کنیم که قوانین سئو در آن رعایت شده باشد تا رتبه‌ی خوبی کسب کند؟

How To Design An SEO Friendly Website That Ranks Well

How To Design An SEO Friendly Website That Ranks Well

Home Login Logout

Introducing Google Marketing Platform

Of course, changes in technology have meant changes for digital marketers. There’s been an explosion of channels, formats and data. Consumers are also more aware of how they’re being marketed to and how their data is being used—and they want more control.

The online world was very different when DoubleClick debuted in 1996. Things we take for granted today, like texting emoji, sharing funny YouTube videos, or taking smartphone selfies were all years away. 

دنیای انلاین زمانیکه Double Click در سال ۱۹۹۶ اغاز به کار کرد بسیار متفاوت بود.‌تمام چیزهایی که ما امروزه بی چون و چرا پذیرفته و از ان استفاده میکنیم مانند Emoji ها, اشتراک گذاری ویدیوهای خنده دار یوتیوب و یا استفاده از تلفن های هوشمند متعلق به دیر باز می باشد.

Of course, changes in technology have meant changes for digital marketers. There’s been an explosion of channels, formats and data. Consumers are also more aware of how they’re being marketed to and how their data is being used—and they want more control.

البته تغییراتی در تکنولوژی طبیعتا منجر به ایجاد تغییراتی برای بازاریابان دیجیتال شده است. اتفجاری بزرگ در در کانال ها,فرمت ها و داده ها رخ داده است. مصرف کنندگان نیز بیشتر از اینکه چگونه داده به انها تحویل داده می شود و نحوه استفاده از داده هایشان اگاهی دارند و همچنین خواستار کنترل هرچه بیشتر هستند.


To address these new realities, marketers need tools that make it easy to get better results from their marketing in a way that puts privacy first.

برای نشان دادن این واقعیت های جدید بازاریابان نیاز به ابزارهایی دارند که  راه های بدست  اوردن نتایج بهتری از بازاریابی خود با رعایت الویت هایشان که حفظ حریم خصوصی می باشد اسان تر کند.

This is why we’re announcing Google Marketing Platform.

به همین دلیل ما این عنوان را اعلان میکنیم Google Marketing Platform.

oogle Marketing Platform brings together DoubleClick Digital Marketing and the Google Analytics 360 Suite to help you plan, buy, measure and optimize digital media and customer experiences in one place. Google Marketing Platform helps you deliver more relevant and effective marketing, while ensuring that you respect your customers’ privacy and give them control over their data.

پلت فرم بازاریابی google بازاریابی دیجیتال DoubleClick Digital و Google Analytics 360 Suite را برای کمک به برنامه ریزی، خرید، اندازه گیری و بهینه سازی رسانه های دیجیتال و تجارب مشتری در یک مکان را به ارمغان می آورد. سامانه بازاریابی گوگل به شما کمک می کند که بازاریابی مناسب تر و موثرتری را ارائه دهید، در حالی که اطمینان حاصل کنید که به حفظ حریم خصوصی مشتریان احترام می گذارید و به آنها اجازه کنترل کامل داده هایشان  را  میدهید.


Better results with ads plus analytics

In our recent survey of global marketing organizations, we learned that the #1 priority for marketers is to better understand their customers. By offering tools that make it easy to collaborate and share insights, Google Marketing Platform helps achieve this customer-first approach to marketing.

در نظرسنجی اخیر سازمان های بازاریابی جهانی ما متوجه شدیم که اولویت شماره 1 برای بازاریابان درک بهتر مشتریان می باشد. با ارائه ابزارهایی که همکاری ها و اشتراک گذاری بینش هایشان را آسان تر می کند، سامانه بازاریابی گوگل به دستیابی به این رویکرد الویت مشتری ها برای بازاریابی کمک می کند.

In the U.S., adidas has started working more collaboratively across their digital teams to share insights and get a deeper understanding of their customers. Chris Murphy, Head of Digital Experience, describes their approach:

در ایالات متحده، آدیداس همکاری بیشتری در سراسر تیم های دیجیتال خود برای به اشتراک گذاشتن بینش هایشان و درک عمیق تر از مشتریان خود آغاز کرده است. کریس مورفی، رئیس تجربه های دیجیتال، روش خود را اینگونه شرح می دهد:


Our adidas teams work together in one environment where we can see audience insights, what creative we’re running and where, how it’s performing, and make changes almost in real time.

تیم های آدیداس ما با هم در یک محیط کار می کنند که در آن می توان بینش مخاطبان را به طور گروهی دید، اینکه چه فعالیت های خلاقانه ای در حال اجرا ست و در کجا، و همچنین اینکه چگونه این امور انجام می شود و تغییرات تقریبا در زمان واقعی انجام می شود.

Chris Murphy
Head of Digital Experience, adidas

رئیس تجربه های دیجیتال، adidas

Google Marketing Platform builds on existing integrations between the Google Analytics 360 Suite and DoubleClick advertiser products. Marketers have seen great results when they use ads and analytics technology together. For example, BookIt used Analytics 360 to uncover insights about the types of travelers interested in their brand and used these insights to create more relevant campaigns in Display & Video 360. The result was a 20 percent increase in revenue.

 اساس سامانه بازاریابی گوگل بر روی ادغام موجود بین محصولات Google Analytics 360 Suite و تبلیغات DoubleClick بنا شده است.بازاریابان نتایج بسیار خوبی را در حالی که از تکنیک های تبلیغاتی و تجزیه و تحلیل، با هم کار می کنند. به عنوان مثال، BookIt با استفاده از Analytics 360 برای کشف بینش در مورد انواع مسافران علاقه مند به نام تجاری خود استفاده کرد و از این بینش برای ایجاد کمپین های مربوطه در Display & Video 360 استفاده کرد. نتیجه 20 درصد افزایش درآمد بود.

Now, with Google Marketing Platform, we’re introducing ways to make our products work even better together. For example, the new Integration Center helps you discover and easily setup valuable connections between products. 

Google Marketing Platform also supports 100+ integrations with exchanges, measurement solutions, and other technology providers. In short, you can choose what media you buy, how you buy it, and how you measure it.

Search Ads 360 and Display & Video 360

With Google Marketing Platform, we’re also making changes to some of our advertising products.

Search Ads 360 is the new name for DoubleClick Search. Search Ads 360 will continue to help you plan, buy, and measure your search campaigns on Google and other search engines. 

Display & Video 360 brings together features from our display advertising products: DoubleClick Bid Manager, Campaign Manager, Studio and Audience Center. Display & Video 360 allows you to execute ad campaigns end-to-end in one place, creating efficiency in how you work and helping your teams do more together.

Don’t worry, Campaign Manager and other DoubleClick products aren’t going anywhere right away. We’ll gradually transition customers to Display & Video 360 as additional features become available. 

Looking ahead

This is just the beginning of the next chapter in our platforms story. We’re committed to building solutions that help you achieve your marketing goals while meeting consumers' high expectations for privacy, transparency and control.

We’ll be sharing more about Google Marketing Platform and Display & Video 360 at Google Marketing Live. Sign up to watch the live streamed keynote on July 10, 9:00 a.m. PT / 12:00 p.m. ET.

آخرین خبرها

ساخته شده با شور و عشق تا به هر کس شانس معرفی شدن به دنیا  داده شده باشد
تمام حقوق این سایت محفوظ است برای ویراوب
مقررات - حریم خصوصی - تخلف

LocalTheme

Help